Governance

I te mea he kanohi nō te karauna, e pūmau ana Te Hauora a Toi ki te whakatutuki i tana kaupapa hei hoa pātui i raro i Te Tiriti o Waitangi. E mōhio ana Te Hauora a Toi mā te whakarite i ngā hiahia me ngā wawata o te Māori me whakamana i te tirohanga a te tangata whenua e whai wāhi mai ai ngā tikanga Māori, ngā rongoā, ngā mātauranga, ngā whakapono, ngā uara me ngā mōhio o te Māori.

As a Tiriti partner, BOPDHB actively seeks to create an environment in which the kawa and tikanga of our 17 iwi can flourish. We actively support urihaumate, whānau Māori and our Māori workforce to practice tikanga within the hospital and its services, work with our departments and services to design and implement culturally intelligent services that meet the cultural needs of Māori and review and transform the policy and procedures to ensure tikanga and kawa are supported and protected.

We do this alongside our 17 iwi and kaupapa Māori partners through direct governance and operational relationships, through Te Rūnanga Hauora Māori o te Moana ā Toi and Te Amorangi Kāhui Kaumātua.

The oversight of these activities is led by our Manukura DDI: 07 579 8562